Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics 365 Business Central

ระบบสำเร็จรูปที่สามารถบริหารจัดการโดยโซลูชั่นที่ถูกออกแบบตามความต้องการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้กับองค์กรเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ด้านการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรม richard mille rm 010 replica การตลาดและการขาย การขนส่ง และอื่นๆอีกมากมาย เราพร้อมให้บริการในการให้คำปรึกษา ติดตั้ง นำใช้ระบบ การฝึกอบรมและรวมถึงการดูแลหลังติดตั้งระบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เราบริการให้กับมากกว่าล้านผู้ใช้ทั่วโลก

ทำไมถึงต้องเลือก Microsoft Dynamics 365 Business Central?

     Dynamic 365 Business Central เป็นที่รู้จักกันในนามเดิมว่า Microsoft Nav หรือ Navision ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นธุรกิจที่หลากหลาย ด้วยระบบสนับสนุนของ Cloud

Financial Management

     จัดการข้อมูลต่างๆ ในการซื้อ-ขาย รายการในคลังสินค้า การขาย งานบัญชี และการบริการลูกค้า ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยผลการแสดงข้อมูลแบบ Real time ผ่านทาง Dashboards ของ Power BI

Operations Management

     เพื่อให้ได้มุมมองที่สมบูรณ์แบบของการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถปฎิบัติตามคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการเคลื่อนไหวหรือการขนส่งสินค้าต่างๆได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถมองเห็นผลลัพธ์ของความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

Supply Chain Management

     สร้างระบบการคาดการณ์ที่ชาญฉลาด ว่าอะไรหรือเมื่อไหร่ที่ต้องการเพิ่มเติม ทำการสั่งซื้อสิ่งที่คุณต้องการด้วยการตรวจเช็คจากระบบคลังสินค้า นำเสนอหรือบริการหาสินค้าทดแทนเมื่อไม่มีสินค้าที่ต้องการ

Reporting and Analytics

     การคาดการณ์ทางการเงิน จากการวิเคราะห์และโครงสร้างของข้อมูลจำนวนมากอย่างมีขอบเขต สามารถปรับแต่งรายงานให้แสดงข้อมูลที่ถูกรวบรวมกับ Microsoft Excel ได้

Sales and Service Management

     จัดการคำขอบริการต่างๆ ดำเนินการโดยทันทีสำหรับข้อมูลในการขาย ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทาง Outlook เรียนรู้ขอบเขตในการทำงานและความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาวิสัยทัศน์ทางการเงิน

   เพื่อช่วยให้ทำการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี ด้วยรายงานที่แสดงผลอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการปิดบัญชีและการรักษาข้อตกลงตามสัญญา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้

   พร้อมทั้งแผนการทางบัญชีที่แสดงผลแบบ Real time โดยสร้างผ่านทาง Business Intelligence (BI) ช่วยในการตัดสินใจตามแนวโน้มและรูปแบบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งการทำความเข้าใจใหม่อย่างไร้ขีดจำกัดและการวิเคราะห์เชิงลึก

   เพิ่มความแม่นยำในการคาดคะเน ด้วยข้อมูลวิเคราะห์จากวงกว้างและแบบจำลองตัวอย่าง เพื่อปรับและแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมจาก Excel ทั้งหมด ให้เป็นหนึ่งเดียว

ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

   ทำการประเมินค่าของคลังสินค้าอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เติมเต็มสินค้าได้ทันท่วงเวลา ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าและการซื้อ-ขายต่างๆ โดยการสร้างไฟล์ตามขนาดหน่วยเก็บข้อมูลและเค้าโครงคลังสินค้า

   คาดการณ์เวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มของในคลังสินค้า ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อันชาญฉลาด คาดคะเนปริมาณในการขาย สินค้าที่สั่งซื้อเป็นประจำ เพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ รวมทั้งการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในปริมาณที่มีอยู่ของโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของตารางการผลิต และจัดหาสินค้าให้ได้ตามความต้องการลูกค้า

   รักษาคุณภาพการผลิตในปริมาณที่เหมาะสมโดยคำนวณจากการสั่งสินค้าใหม่ เวลาและระดับที่สามารถจัดเก็บสินค้า ถ้าหากไม่มีสินค้าตามคำสั่งซื้อ จะมีการเสนอสินค้าอื่นแทนที่โดยอัตโนมัติ

เพิ่มยอดขายและพัฒนาการบริการ

   จัดลำดับความสำคัญการขาย ตามโอกาสในการสร้างรายได้ ติดตามความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด รับคำแนะนำในการนำเสนอขายสินค้า และโอกาสต่อยอดในวงล้อของการขาย

   ติดตามการขายอย่างรวดเร็วจากใบเสนอราคา ซึ่งแสดงผลโดยทันทีในการจัดการบริการตามคำขอ การสอบถามข้อมูลการขายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการชำระเงินทุกอย่าง ภายใน Microsoft Outlook

   มองเห็นภาพรวมในการทำงานทั้งหมด การบริการงานต่างๆ ความสามารถของพนักงานในการอำนวยความสะดวกสบายในการแก้ไขในแต่ละกรณี และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งโครงการตามงบประมาณที่กำหนดและตรงตามเวลา

   ออกแบบ จัดการและติดตามโครงการของลูกค้าโดย Timesheets ด้วยความสามารถในการรายงานความสามารถล่วงหน้าหรือการประเมินขั้นสูงจากต้นทุนของงาน เพื่อที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลงและบริหารงบประมาณทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการสามารถสร้างกำไรได้

   ทำการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกำไร สถานะของโครงการ และตัวชี้วัดของแหล่งที่มา

   ควบคุมทรัพยากรโดยการวางแผนการขายและปริมาณ ติดตามการออกใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า จากใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ

ดูแลข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบับัติตาม GDPR

   บริหารจัดการ จัดเก็บ และส่งต่อการรักษาความปลอดภัยของทุกข้อมูลผ่านทางระบบของคุณ ในขณะเดียวกันที่ป้องกันข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติ ด้วยแอฟพลิเคชั่นที่เป็นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของ Microsoft

   ด้วยความเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยการติดตั้งธุรกิจของคุณ ในวิธีการปฏิบัติตาม GDPR เพื่อให้สิทธิและจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลส่วนตัวตามระดับการเข้าถึงที่หลากหลาย มีการดำเนินการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในความรับผิดชอบและมีความปลอดภัย

ทำธุรกิจได้ทุกทีทุกเวลา

   ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบ บน On-Premises บน Cloud หรือ การใช้ทั้งสองระบบรวมกัน คุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่เหมือนกัน

   โดยบริหารจัดการธุรกิจของคุณทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์ Android, iOS หรือ Windows สำหรับ Business Central