บริการของเรา

““บริษัท อัลโต บิส คือ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบช่องทางที่ดีที่สุดให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนได้อย่างเร็วขึ้น”

   บริษัท อัลโต บิส จำกัด มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการติดตั้งและพัฒนาตัวระบบ ERP และ Power BI เราพร้อมที่จะมอบโซลูชั่นที่ใช่สำหรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าในแต่ละธุรกิจ ด้วยผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การใช้ระบบ การฝึกอบรม และการพัฒนาตัวระบบ เพื่อที่จะทำให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลภายในหรือขั้นตอนการทำงานต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นด้วยระบบเดียวที่ทันสมัย

advisor

Consulting​

เพื่อที่จะมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุด ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของลูกค้า

solution

Implementation

เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

algorithm

Integration​

เพื่อเชื่อมต่อหลากหลายข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบเดียวอย่างมีคุณภาพ

expand

Migration

เพื่อเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจ

work

Training

เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน ได้ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

support

Support

เพื่อพัฒนาระบบให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว